Site Overlay

KORAD SPH I Gemdales Diggande Dennis ,Dennis HD A, ögon; lindrig CRD, MT 337 p. MH. Utställning: Excellent

Dennis tävlar i spår och lydnad med sin matte och är uppflyttad till högre klass spår samt även uppflyttad ifrån startklassen i lydnaden. Han innehar titeln SPH 1 – Spårhund 1,  har utfört Mentalbeskrivning- MH och är även godkänd på Mentaltest- MT med 337 poäng och med titeln KORAD. Dennis är en förträfflig allround brukshund med mycket driv och arbetsvilja, och en kille med ett genuint intresse för alla han möter.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Astolat’s Darwinia Dispàr , Winnie
HD A, ED 0, ögon; ua. MH . Utställning: Bim,Cert

Winnie är en tik av något större storlek som älskar att jobba och som på största allvar och med ett bra focus tar sig an sin uppgift vid spår, och lydnadsträningen. Hon har utfört Mentalbeskrivning,- MH och är utställd med resultat Cert och BIM.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Prince-Petipa’s ,Ben
HD A, ED 0, ögon lindrig CRD.
uts. 2x Cert, MH

Ben är en glad och trevlig kille, ambitiös med en utomordentlig förmåga till fokusering och koncen-tration vid ex. träningen i spåret och i lydnaden. Ben är uppflyttad ifrån startklassen i lydnad samt även i appellklassen i spår

Astolat’s Endivia Exacum, Rubra, HD A, ED 0, Ögon ua, uts. Excellent, MT 404 p. , MH, godkänt vallanlagstest NHAT,

Rubra är en glad hund med en stor arbetskapacitet och ett stort lekintresse. Hon har en utpräglad vallinstinkt med utvecklingspotential och är godkänd på Vallanlagstest- ‘NHAT’. Hon har utfört MH och är nyligen även godkänd på Mentaltest- MT, med 404 poäng men behöver komplettera med en exteriörbedömning för att kunna få titeln KORAD

Collien har som enda ras ett mentalindex

Indexet är ett skattat värde på 5 olika beteende egenskaper hos en eventuell avkomma. Siffrorna baseras på inhämtad data från Mentalbeskrivning Hund (MH) .I indexet räknas medelvärdet som 100. Ett egenskapsvärde över 100 räknas som bättre och mer önskvärt än ett värde under 100.  Rasens medelvärde  baseras på MH resultat från hundar födda 5 år tillbaka i tiden med en uppdatering av indexet för varje kommande år. Säkerheten (SE) eller medelfelet,  ligger mellan 9-23, där medelfelet på skott är högst. Egenskaperna är: Nyfikenhet /orädsla (N/O) , Socialitet (SO) Lekfullhet (Lek), Jaktintresse ( Jakt)  och Skott. Läs mer längre ned på sidan

. Eventuella valpars Mentalindex i kull: KORAD SPH I Gemdales Diggande Dennis/Astolat’s Darwinia Dispàr

N/OSOC.LEKJAKTSKOTT
103,5101,5111,5115,5100
Beräknad inavelsgrad för kullen på 6 generationer är 0 procent. Andelen unika individer på 5 generationer är lika med 100%
Valparnas stamtavla

Eventuella valpars Mentalindex i kull: Prince-Petipa’s /Astolat’s Endivia Exacum

N/OSOC.LEKJAKTSKOTT
107108,5118114103
Beräknad inavelsgrad för kullen på 5 generationer är 1,7 %. Valparnas stamtavla

Texten nedan är hämtat ifrån Svenska Collieklubbens sida

–  ” Ett avelsvärde är inte ett mått på hundens egna resultat eller prestationer, utan talar om vad en hund förväntas nedärva till sina avkommor. När det gäller exempelvis MH är det givetvis så att en hunds resultat beror på en mängd olika faktorer som inte har med hundens gener att göra. När man skattar ett avelsvärde kan man korrigera för sådana så kallade miljöfaktorer som påverkar hundens resultat, till exempel hundens ålder och kön, vilken tid och plats bedömningen gjordes på och vem som var beskrivare. Man tar också hänsyn till information från hundens alla släktingar. Det här gör att man i stor utsträckning kan komma runt problemet med att enskilda hundars MH-resultat av olika skäl kan bli missvisande. Avelsvärden ger därför mycket säkrare information om hundens genetiska potential, jämfört med det faktiska resultatet från MH-beskrivningen. ”

–  ”Säkerheten för ett skattat avelsvärde beror på egenskapens så kallade arvbarhet och på hur mycket information man har om en viss individ. Ju högre arvbarhet desto större säkerhet, och ju mer information (fler beskrivna släktingar, i synnerhet avkommor) en individ har desto säkrare blir individens index. De sammanvägda MH-egenskaperna har högre säkerhet jämfört med egenskapen Skott. Det är viktigt att känna till att oavsett hur stort medelfelet är, så är det skattade avelsvärdet alltid ett säkrare mått på hundens nedärvningsförmåga (sanna avelsvärde) jämfört med vad den rena fenotypen (i det här fallet hundens eget MH-beskrivningsresultat) är.”     Här kan du läsa mer på SCKs sida

Här tränar Dennis fritt följ med sin matte Eva.
Copyright © 2023 Astolat. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes
Scroll Up